Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 14

เมื่อวานนี้ 6

สัปดาห์นี้ 20

เดือนนี้ 283

รวมทั้งหมด 21208

Currently are 8 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สำหรับสมาชิก

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

     เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของตำบลตะโกตาพิ นั้นเป็นที่ราบสูง ดินเป็นดินร่วนปนทราย จึงเหมาะสมในการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่แล้วจะทำการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ซึ่งพืชที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพค้าขาย ส่วนสัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ห่าน

     (1)มีการประกอบอาชีพ ดังนี้

         อาชีพทำนา               คิดเป็นร้อยละ 80

         อาชีพรับจ้าง              คิดเป็นร้อยละ 14

         อาชีพค้าขาย             คิดเป็นร้อยละ 5

         อาชีพรับราชการ         คิดเป็นร้อยละ 1

     (2)หน่วยธุรกิจใน เขตองค์การบริหารส่วนตำบล

         โรงสีข้าวขนาดเล็ก              จำนวน 7 แห่ง

         ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง              จำนวน 1 แห่ง

         ร้านซ่อมรถ                      จำนวน 6 แห่ง

         เสาสัญญาณโทรศัพท์           จำนวน 3 แห่ง 

         โรงงานฟาร์มเลี้ยงไก่            จำนวน 4 แห่ง

         ร้านปะยาง จำหน่ายยางรถยนต์  จำนวน 1 แห่ง

         ที่พัก รีสอร์ท                     จำนวน 4 แห่ง

         ร้านอินเทอร์เน็ต                 จำนวน 5 แห่ง

     (3)สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสนค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

         ตำบลตะโกตาพิมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ได้แก่ ผักปลอดสารพิษ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จิ้งหรีด

     (4)การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ

         ประชากรส่วนใหญ่จะมีการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพและ ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง แต่กลุ่มยังขาดการบริหารจัดการที่ดีและเงินทุน จำนวน 7 กลุ่ม ดังนี้

         กลุ่มออมทรัพย์                      จำนวน 11 กลุ่ม

         กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน                 จำนวน 11 กลุ่ม

         กลุ่มสตรี                             จำนวน 11 กลุ่ม

         กลุ่มทำขนมบ้านศรีสุข              จำนวน  1  กลุ่ม

         กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ที่ 7           จำนวน 1  กลุ่ม

         กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด                     จำนวน  1  กลุ่ม

         กลุ่มเกษตรอินทรีย์                  จำนวน  2  กลุ่ม     

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ

ต.ตะโกตาพิ  อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร : 0 4666 6220

แฟกซ์: 0 4666 6221  Email: takotaphi@hotmail.com  www.takotaphi.go.th