Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 15

เมื่อวานนี้ 6

สัปดาห์นี้ 21

เดือนนี้ 284

รวมทั้งหมด 21209

Currently are 9 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สำหรับสมาชิก

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

   การคมนาคม มีการแข่งการคมนาคมออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

     (1)การคมนาคมติดต่อกับ อำเภอประโคนชัยและอำเภอใกล้เคียง มีเส้นทางสายหลักคือ ทางหลวงหมายเลข 24 เป็นเส้นทางสายสำคัญของอำเภอและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เชื่อมต่ออำเภอนางรอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอประโคนชัย และอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

     (2)การคมนาคมกับตำบลใกล้เคียง มีเส้นทางสายหลัก คือ

         -ถนนลาดยาง เชื่อมระหว่างตำบลตะโกตาพิกับตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย

         -ถนนลาดยาง เชื่อมระหว่างตำบลตะโกตาพิกับตำบลประทัดบุ อำเภอประโคน

         -ถนนลาดยาง เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 5 บ้านบาตรกับตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย

         -ถนนลาดยาง เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 7 บ้านโคกกระชายกับตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย

         -ถนนลูกรัง เชื่อระหว่าง หมู่ที่ 1 บ้านตะโกตาพิกับตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

         -ถนนลูกรัง เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2 บ้านชุมแสงกับตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

         -ถนนลูกรัง เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 3 บ้านศรีสุขกับตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

         -ถนนดินลงหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 4 บ้านโคกเห็ดกับตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

         -ถนนลูกรัง เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 8 บ้านเกษตรสมบูรณ์กับตำบลพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

         -ถนนดินลงหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 9 บ้านหนองสะเดากับตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย

         -ถนนดินลงหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 10 บ้านบาตรกับตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย

     (3)การคมนาคมภายในหมู่บ้าน มีโครงการถนนดินลงลูกรัง ผ่านทุกหมู่บ้าน ซึ่งคมนาคมได้สะดวกในหน้าแล้ง ส่วนฤดูฝนการคมนาคมไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากสภาพถนนเป็นดินลูกรัง ทำให้ถนนนั้นเปียกแฉะ และถนนบางสายนั้นชำรุดเสียหาย การเดินทางระหว่างพื้นที่ รวมทั้งการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่จะมีพ่อค้าคนกลางมารับถึงแหล่งผลิต แต่เกษตรกรบางส่วนนำผลผลิตไปจำหน่ายเองที่ตัวอำเภอประโคนชัยหรืออำเภอใกล้เคียง

    การโทรคมนาคม

     อินเตอร์เน็ต                   จำนวน 8 แห่ง

     เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ  จำนวน 2 แห่ง

    การไฟฟ้า

     หอกระจายข่าว                      จำนวน 11 แห่ง

     ศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบล             จำนวน 1  แห่ง

     ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมุ่บ้าน  จำนวน 11 แห่ง

     ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมุ่บ้าน  จำนวน 11 แห่ง

    แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ที่สำคัญมีอยู่ 10 แห่ง

     (1)ห้วยลง                   (2)ห้วยหว้า                   (3)ห้วยราษฎร์

     (4)ห้วยบุรี                   (5)ห้วยไทร                  (6)ห้วยตราด

     (7)ห้วยตาล                 (8)หนองชุมแสง             (9)ห้วยโคกกระชาย

     (10)ห้วยจบก

    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้

     ฝาย              จำนวน 3 แห่ง

     บ่อน้ำตื้น        จำนวน 3 แห่ง

     บ่อโยก          จำนวน 22 แห่ง

     ประปาหมู่บ้าน   จำนวน 9 แห่ง

    ทรัพยากรธรรมชาติ

     ป่าช้าตะโกตาพิ  จำนวน 50 ไร่

    มวลชนจัดตั้ง

     ลูกเสือชาวบ้าน                       จำนวน 1 รุ่น

     อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จำนวน 160 คน

     ประชาคมหมู่บ้าน                     จำนวน  11 หมู่บ้าน

    ไทยอาสาป้องกันชาติ                 จำนวน  1 รุ่น

 

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ

ต.ตะโกตาพิ  อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร : 0 4666 6220

แฟกซ์: 0 4666 6221  Email: takotaphi@hotmail.com  www.takotaphi.go.th